Appetitt hundefôr og kattemat er norsk, kortreist, ferskt og miljøvennlig!

Appetitt tilbyr et bredt utvalg av super-premium hundefôr og kattemat, laget med norske råvarer av høy kvalitet og er produsert i Norge.

Appetitt hundefôr og kattemat – et naturlig valg!

Appetitt hundefôr og kattemat tilbyr et bredt utvalg super-premiumfôr, laget med norske råvarer av høy kvalitet! Fôret produseres i Norge, på en fabrikk ved fjorden omkranset av vestlandsfjell, i Vaksdal ved Bergen. Den korte veien fra produksjon til butikk gir alltid ferskt hundefôr og kattemat. Kortreist fôr gjør at næringsverdien er optimal og sikrer fôr med høy smakelighet.

Appetitt hundefôr og kattemat er basert på norske råvarer og med så høy andel norske råvarer som mulig i blandingene. Bruken av norske råvarer, lokal produksjon og kort vei til forbruker betyr også mindre belastning på miljø og klima. Norge har svært strenge krav til råvarer. Vi har nulltoleranse for salmonella og genmodifiserte råvarer. Vi har svært god dyrehelsestatus og en restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Det gjør at vi kan lage verdens beste fôr her i Norge!

De fleste basisråvarer i Appetitt, som animalsk og marint protein, er norske råvarer. Noen råvarer må vi likevel kjøpe inn da de ikke produseres i Norge i dag. Andel av norske råvarer i Appetitt hundefôr og kattemat er rundt 85%.

Appetitt hundefôr og kattemat – nyttig å vite!

Appetitt hundefôr og kattemat er utviklet og produsert i Norge med egen forsknings- og utviklingsavdeling. Appetitt er norsk, kortreist, ferskt og miljøvennlig og sikrer norske arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping i landet. Appetitt hundefôr og kattemat har et sortiment med høy andel unike norske råvarer, ingen kornråvarer med unntak av ris. Alle varianter har en høy andel av hydrolyserte proteinkilder fra marine og animalske kilder (laks og kylling). Dette gir svært høy proteinfordøyelighet og kan redusere fare for allergier.

Fôret inneholder funksjonelle ingredienser fra naturlige kilder, blant annet naturlig glukosamin fra raudåte, kondroitin fra laks og kylling, samt høyopptakelig omega-3 fra antarktisk krill.

Vi har to ulike varianter av hundefôr til sensitive hunder hvor fôret kun inneholder én proteinkilde; kylling eller fisk. Vår oppskrift gir den aller beste ernæring for god helse og livskvalitet hos katt og hund!

Kvalitetskontroller for å sikre ingrediensenes og sluttproduktets kvalitet

Vi har en nøye kontroll på både råvarer og ferdig hundefôr og kattemat. Alle råvarer kommer fra godkjente leverandører som vi også systematisk reviderer med hensyn til deres kvalitetssystemer. Alle råvarer vi anvender er GMO-frie og det kreves bevis for salmonellafrihet for råvaren tas inn i fabrikk. Videre har vi en kontrollplan for systematisk gjennomføring av analyser av kjemisk innhold, hygienisk kvalitet samt innhold av uønskede stoffer. For hvert råvareparti oppbevares en referanseprøve i tilfelle behov for analyser på et senere tidspunkt (tilleggsanalyser). Ferdigprodusert hundefôr og kattemat analyseres på samme måte rutinemessig etter en vedtatt plan. Dette går også på næringsinnhold, hygienisk kvalitet, fysiske egenskaper osv. Kjemisk innhold kontrollers online ved NIR-analyser, der en ved avvik stopper produksjonene og evt. vraker fôr som ikke tilfredsstiller kravene. Generelt – produksjon og kvalitetssystem er godkjent av Mattilsynet (tilsvarer Jordbruksverket i Sverige). Mattilsynet reviderer også etterfølgelse av kvalitetssystemet.

Forskning

Vi har utstrakt forskning i egen regi der vi gjennomfører forsøk og tester av råvarer og ferdig fôr. For å nevne noen områder – så fokuserer vi mye på smakelighet, effekter på tarmhelse og kvalitet avføring, pels- og hudkvalitet, potekvalitet osv.

Fordøyelighet til Appetitt hundefôr og kattemat

Fordøyeligheten på hovednæringsstoffene testes jevnlig både på råvarer og ferdig fôr. Her brukes in-vitroforsøk – men der vi har fullstendig oppsamling av avføring i tråd med metoder beskrevet i Nutritional guidelines FEDIAF. I Appetitt hund standard voksenfôr – ligger fordøyelighet av protein på 80 – 82%, fett på ca. 95% og totale karbohydrater inkl. fiber på ca. 75% (alle målt in-vivo).

Råvarenes opprinnelse

De aller fleste basis-råvarer som animalsk og marint protein er norske råvarer. Eksempel på dette råvarer fra kylling og fisk (makrell, tobis, kolmule, sild og laks). I tillegg kommer krill som er fangstet av Aker Biomarine (norsk selskap) i Antarktis. Raudåte kommer fra Norskekysten og kyllingfett er også norsk råvare. Ertestivelse, ris og potetstivelse er de tre råvarene som bidrar med stivelse. Stivelse er en viktig del av et fôr som en energikilde, men også viktig i produksjonen av fôrkulene, ved å bidra til fasong og struktur. Ertestivelse er fra Stavanger, potetstivelse kommer fra Danmark (norsk leverandør/produsent finnes ikke) og ris fra Italia. Et fôr består i tillegg også av en rekke mikrokomponenter som vitaminer og mineraler. Disse kjøper vi inn enkeltvis og så blandes de inn i fôret i de riktige mengder. Disse vil ha ulikt opphav, hvor kalsium og natrium har norsk opprinnelse, men andre kjøper vi inn fra europeiske leverandører som er produsenter av de ulike komponenter. Oppsummert vil andel norske råvarer i Appetitt være ca. 85%.

Riktig hundefôr og høyt fôr- og vannopptak er sammen med trening de faktorene som bestemmer hundens evne til å yte maksimalt under aktivitet. Aktive hunder, som jakthunder, kan ha et energibehov på fra 3 – 8 ganger normalt vedlikeholdsbehov og det er omtrent umulig å dekke dette høye energibehovet uten å gi hunden et høyenergifôr, og ofte er det behov for ekstra tilskudd i form av energirikt våtfôr, fett, vom osv. Hvis en ikke klarer å dekke hundens energibehov – vil resultatet bli nedsatt prestasjonsevne og redusert hold.

Energien i et hundefôr kommer fra de tre hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Fett tilfører dobbelt så mye energi som protein og karbohydrater, og økt fettinnhold er den letteste og mest effektive måten å øke energiinnholdet i et hundefôr på. Et tørrfôr som skal fungere godt under trening og jakt bør ha et fettinnhold på minimum 22 – 25% og over 30% under langvarig jakt, konkurranser og løp. Dette gir ekstra energi når fettforbrenningen går på høygir under lange treningsturer. Karbohydrater er også en god energikilde og gjennom korte eller mer intensive treningsturer vil tilførselen av glukose fra stivelsen bidra til økt prestasjonsevne. Proteiner kan også bidra som kilde til energi, men er først og fremst byggematerialer i kroppen og nødvendig for å danne celler og vev. Hos en utvokst hund er behovet for proteiner forholdsvis lavt.

Overgang fra vanlig hundefôr til høyenergifôr

Trening til jakt- eller løpssesongen bør starte i god tid. Her er det snakk om å trene opp muskelmasse og effektivisere kroppens evne til omsetning av næringsstoffer og energi. Gjennom systematisk og riktige treningsmetoder, samt god fôring i helst 2 -3 måneder før jakta eller løpssesongen, oppnår en at hunden er i toppform når det virkelig gjelder. Overgangen fra vanlig hundefôr til et høyenergifôr bør skje i forbindelse med start på treningsperioden. Dermed kan det økte energibehovet lettere imøtekommes helt fra starten av. Ellers er det gunstig at hunden har tilvent seg et hundefôr med mye fett i god tid. Dette på grunn av at hunden dermed effektiviserer opptaket av fett og omsetning av fett til energi.

Praktiske tips under jakta!

Det aller viktigste er at hunden får nok vann underveis. Dehydrering vil redusere yteevnen dramatisk og i verste fall føre til at hunden må bæres hjem.

Hard trening og jakt fører til økt stress hos hunden, løs avføring/ diaré og enkelte kan også få redusert appetitt. For å øke fôropptaket kan litt våtfôr eller fersk oppmalt vom blandet med tørrfôret gjøre rasjonen mer smakelig.

Og husk til slutt at for at hunden skal yte maksimalt, må treningsgrunnlaget være i orden. Det hjelper ikke med best mulig hundefôr og fôring hvis ikke hunden er godt fysisk trent.

I Appetitt hundefôr-sortimentet finner du to varianter av hundefôr som er spesielt tilpasset aktivt arbeidende hunder, Appetitt ENERGY og Appetitt EXTREME.

Vi får mange spørsmål om hundefôr til valp og fôring av valper og her kan du lese mer om det viktigste å huske på!

Valper har et stort vekstpotensial. Valpens magesekk er liten, og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Derfor må hundefôr til valp være konsentrert og lett fordøyelig for å kompensere for det lave volumet med fôr.

Tilvenning til bare tørrfôr

I perioden fram til avvenning dekkes valpens næringsbehov av morsmelka. Det er viktig at tispa har nok melk og spesielt gjelder det ved store kull. Valpene skal ha «lett» og fri tilgang på rent vann i tillegg til morsmelka. Fra valpene er ca. 3-4 uker gamle kan en starte forsiktig med å gi litt hundefôr tilpasset valp. Normalt vil valpene søke til tispas matskål og begynne å spise der. For valpene sin del er det derfor en fordel at tispa får samme hundefôret som valpene skal ha. Men fortsatt vil morsmelka være det viktigste et par uker framover.

Etter avvenning og fram til voksenstadiet

Tilvekstperioden varer frem til valpen er 10 – 24 måneder avhengig av rase. Små raser kan nå voksenvekt allerede ved 8 – 10 måneders alder, mens store raser kan være i vekst helt fram til 24 måneders alder. Høyeste daglig tilvekst sees som regel ved 3 – 5 måneders alder, og enkelte raser kan da vokse med opptil 400 gram pr. dag.

Hundefôr til store raser

Er det for mye protein og energi i hundefôret kan veksthastigheten bli for stor samtidig som valpen kan bli overvektig. Overvekt er en belastning for skjelett og bein kan i verste fall gi økt fare for bein- og leddlidelser. Appetitt Puppy Large Breed har derfor et moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold som gjør det lettere å unngå høy tilvekst uten at valpen blir mager.

Valg av hundefôr

Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse. Dette tilsvarer henholdsvis voksenvekt opptil 10 kg, mellom 10 og 25 kg og over 25 kg. I tillegg til ulik veksthastighet, er det også slik at små raser har større fart på stoffskifteprosesser enn store raser. Derfor trenger små raser mer energi- og næringsstoffer pr. kg kroppsvekt enn store raser.

Det anbefales å fôre med Appetitt Puppy tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90 -100 % av voksen størrelse. For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca.10 -12 mnd. alder. Det er i dette tidsrom at valpens skjelett og muskler utvikles. Deretter kan en skifte til et hundefôr til voksen hund.

Hvor mye hundefôr skal valpen ha

Ideelle fôrmengder er veldig individuelt, men bruk de anbefalte fôringstabeller på sekkene som et utgangspunkt og sjekk jevnlig holdet på hver enkelt valp. Husk alltid fri tilgang på friskt drikkevann.

Appetitt Puppy omfatter tre valpefôrblandinger tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er energiinnhold, forholdet mellom energi- og protein, innhold av kalsium og forholdet kalsium og fosfor.

Som hundeeier står du stadig overfor en rekke produkter å velge mellom når du skal kjøpe hundefôr til din hund. Og det er kanskje ikke så lett å manøvrere seg i «jungelen» av kvalitetsnivåer, rasetilpasninger, størrelsestilpasninger og til og med kanskje i forbindelse med tilpasninger til ulike sensitiviteter din hund eventuelt kan ha.

Les deg opp på det grunnleggende innen fôring av hund

Som helt fersk hundeeier bør du forhøre deg med noen som kjenner hunderasen, gjerne oppdretter, fagmiljøer eller veterinær. De kan hjelpe deg med grunnleggende informasjon om hvor mye hundefôr din hund trenger om dagen, hva slags hundefôr din hund trenger nettopp i den livsfasen den er eller om andre tilpasninger for din type hund. Videre bør næringsinnholdet være tilpasset hundens aktivitetsnivå. En rolig hund, som kanskje også er aldrende, har ikke samme behov som en aktiv hund som ofte brukes til jakt- eller andre aktiviteter ute. Å ta hensyn til livsstadium og livsstil er viktig ved valg av hundefôr.

Fôrsekken – en sjekkliste

På fôrsekken finnes en lovpålagt deklarering av fôrets næringsinnhold, hvilke råvarer og tilsetningsstoffer fôret består av og en bruksanvisning. Disse opplysningene bidrar til å gjøre lette valget av hundefôr.
Følgende informasjon skal deklareres (stå på sekken):

 • Navn og produktbeskrivelse
 • Råvarer – ingrediensliste
 • Analysert innhold (informasjon om næringsinnhold)
 • Informasjon om tilsetningsstoffer
 • Best før (holdbarhet) og batch-nummer
 • Navn på produsent og den som markedsfører produktet, og hvordan kontakte markedsfører for nærmere informasjon
 • Bruksanvisning
 • Vekt eller mengde i sekken
 • Bruksanvisning og tilleggsopplysninger beskriver hvilken type hund fôret er beregnet til og videre fôrmengder avhengig av hundens vekt og aktivitetsnivå.
 • Det er mye fokus på hvilke råvarer fôret består av. Generelt kan en si at hundefôr bør inneholde næringsstoffer fra animalske og marine kilder, som kylling eller fisk. Grunnen til det er at det er høyere næringsopptak på proteiner og fett fra animalske og marine råstoffer.

Noen generelle fôringsråd

 • Velg et hundefôr med ernæringsmessig innhold som er basert på hundens alder, størrelse, livsstadier og aktivitetsnivå.
 • Tørrfôr kan gis tørt, tilsatt vann eller oppbløtt i lunkent vann i ca. 20 minutter.
 • Tilpass dagsrasjonen i forhold til aktivitetsnivå og hundens hold.
 • Ved anbefalte fôrrasjoner på sekken, så er det viktig å huske at fôrmengden kan variere med +/- 20% avhengig av hundens aktivitetsnivå.
 • Fordel gjerne dagsrasjonen på flere rasjoner pr dag.
 • Hunden skal alltid ha fri tilgang på friskt drikkevann.
 • Oppbevar ditt hundefôr tørt og helst litt kjølig. En lukket fôrtønne med lokk bevarer fôret gode smak lengre.
 • Husk hygienen! Vask fôrskålen mellom hvert måltid.
 • Ikke gi hunden sjokolade, søtsaker, løk eller druer.
 • Godbiter og snacks av god kvalitet bør kun gis som belønning, og i begrensede mengder
 • Skifte av fôrtype bør gjøres gradvis med innblanding av nytt fôr over flere dager.

Når du skal introdusere et nytt hundefôr anbefaler vi at du gjør dette over periode på 7-10 dager hvor du gradvis blander inn nytt hundefôr.

De første to dagene kan du blande 25 % av det nye fôret med 75 % av det gamle fôret.

De neste to dagene kan du blande 50 % nytt og gammelt hundefôr.

De påfølgende to dagene kan du blande 75 % av det nye fôret med 25 % av det gamle fôret. Deretter kan du gi bare det nye fôret.

Du kan også prøve å blande fôret med varmt vann for å gi det en annen konsistens.

Når en sekk med tørrfôr eller en boks med våtfôr åpnes, begynner en oksideringsprosess. Dette fører til en reduksjon i smakeligheten. Det er derfor svært viktig å trykke så mye luft ut av posen som mulig og lukke den godt etter hver fôring. Oppbevar posen med hundefôr mørkt, kjølig og tørt, helst i en beholder med lokk. Bruk lokk til bokser med våtfôr. Velg også riktig størrelse på fôrsekken i forhold til hvor stor hunden din er, for å unngå å oppbevare en åpnet sekk for lenge.

Dersom hunden din plutselig slutter å like det nye fôret etter først å ha spist det, kan ha mange årsaker. Fôret kan ha blitt utsatt for luft for lenge slik at oksideringsprosessen har gjort fôret mindre smakelig.

Hunden kan også være syk, så ta kontakt med veterinær hvis hunden ikke begynner å spise igjen.

Det beste for din kattunge!

Katten er egentlig et rovdyr som står øverst i næringspyramiden og er dermed en klassisk kjøtteter. Når du som fersk katteeier skal velge kattemat til din kattunge for første gang, vil du nok oppdage at det er et svært stort utvalg fra mange ulike produsenter. Det er derfor viktig at du som fersk katteeier vet hva som er grunnleggende for din katts ernæring, slik at den vokser og utvikler seg som den skal den første tiden. Les våre fôringsråd til din kattunge her!

Hundefôr til din valp!

Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse og har ulik forventet voksenvekt og veksthastighet. Små raser har også større fart på stoffskifteprosesser enn store raser.

Ideelle mengder hundefôr er derfor veldig individuelt men det anbefales å å følge fôringstabeller på sekkene. Les våre råd om fôr til din valp og hvor mye mat valpen skal ha.

Et utvalg av Appetitt hundefôr

Her er noen av våre bestselgende hundefôr. Klikk på produktet for å lese mer om næringsinnhold eller klikk her for å finne din nærmeste forhandler av Appetitt hundefôr og kattemat.

Appetitt Beef (paté) 370 g
With beef 100% animal protein and contains no grain raw materials Fructo-oligosaccharides (FOS) and dietary fiber for digestion Beta-glucans for...
Appetitt Chicken (paté) 370 g
Monoprotein (chicken) 100% animal protein and contains no grain raw materials Fructo-oligosaccharides (FOS) and dietary fiber for digestion Beta-glucans for...
Hundefor: Appetitt Dog Light 12kg, hvit, orange og brun sekk, lys labrador avbildet
Appetitt Dog Light 12 kg
Complete diet formulated for dogs that are overweight or prone to weight gain Dietary fiber and psyllium husk for satiety...
Appetitt Energy (paté) 150 g
Complementary feed High energy supplement for dogs that need extra energy or need to gain weight    

Nye artikler om hundefôr

Her kan du lese mer om Appetitt hundefôr, fôringsråd til din hund og mye annet relatert til din hund!

En søt valp som sitter i gulgrønt gress

How much feed should you give your puppy?

Puppies grow quickly and it is important to ensure proper nutrition, especially in the dog’s first year of life. Puppies have a very specific nutritional need because the immune system, digestive system, muscles and skeleton develop rapidly during the puppyhood period.

› Les mer

Feeding the aging dog

Puppies grow quickly and it is important to ensure proper nutrition, especially in the dog’s first year of life. Puppies have a very specific nutritional need because the immune system, digestive system, muscles and skeleton develop rapidly during the puppyhood period.

› Les mer

Nye artikler om kattemat

Her kan du lese mer om Appetitt kattemat, fôringsråd til din katt og mye annet relatert til din katt!

What is important when feeding the cat

It is important that you give the cat food that you are sure covers the nutritional needs in the relevant life stages. There should be a correct balance between energy and the main nutrients protein, fat and carbohydrates.

› Les mer

Forhandlere av Appetitt hundemat og kattemat på nett

Her finner en oversikt over hvor du kan få kjøpt Appetitt hundemat og kattemat på nett. Se en komplett liste over alle forhandlere og finn din nærmeste butikk ved å trykke på en av knappene under.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping